Nytt medlem tatt opp 16. august 2018 - Odd Erik Delbekk


Medlemsnåla festes av president Gustav