KLUBBEN / PRESIDENT

president

 

guNNAR AASTERUD

Mobil: +47 90766580
e-post: gunnar.aasterud@outlook.com


Presidentens tanker  for 2019-20

 

Ottestad Rotary er en livskraftig klubb med mange engasjerte medlemmer. Det gjøres en stor innsats for å skape gode klubbmøter med et variert og interessant innhold. Det dras veksler på både eksterne og interne krefter. På klubbens hjemmesider og i Hamar Arbeiderblad annonseres det for eksterne møter. Møtestedet er Bryggerhuset på Kjonerudtunet og tidspunktet er torsdager kl. 19.00. 


Rotary har tradisjonelt hatt et yrkesfokus. Det er fortsatt med oss, og foredrag og innlegg spinner gjerne rundt yrker og bedrifter, men også en rekke andre forhold i samfunnet og historiske tema blir belyst.  

Sosialt samvær er viktig og festkomitéen inviterer til lag flere ganger i året.

Ottestad Rotary har engasjert seg i ulike prosjekter i nærmiljøet. For tiden er vi engasjert i følgende:


  • Dugnader for vedlikehold og utbedringer ved Migrasjonsmuseet
  • Vakthold ved Frelsesarmeens Julegryte på Vikasenteret
  • Kjonerudtunet: arbeider med utbedring av utearealet på tunet, i samarbeide med Stange kommune

 Ungdomsutveksling er fredsarbeid. Rotary International tilbyr ungdom utveksling til mange hjørner av verden.

Ottestad Rotarys medlemmer har forskjellig yrkesbakgrunn. Ottestad Rotary har stor takhøyde og er åpne for nye medlemmer. 

 

 

.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Torsdag kl. 19.00, Bryggerhuset, Kjonerudtunet, Kjonerudveien 11, Ottestad
Adresse: Kjonerudveien 11
Postnummer: 2312
Sted: Ottestad
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...