KLUBBEN / PRESIDENT

president

 

IVAR LARSEN

Mobil: +47 90893850
e-post: ivar.larsen4@gmail.com


Presidentens tanker  for 2021-22

 

Vi går inn i et nytt Rotary-år med utfordringer og stor usikkerhet omkring hvilke rammebetingelser som vil gjelde for virksomheten i Ottestad Rotary framover. Vår viktigste felles ressurs – møtene våre – er stedet hvor vi dyrker vennskap og fellesskap gjennom sosialt samvær. Møtene og bedriftsbesøkene er stedene hvor vi fornyer og utvider vår kunnskap om næringsliv og samfunnsliv. For å opprettholde disse verdiene er vi avhengig av at myndighetene lykkes med å holde nede spredningen av korona-viruset. God oppslutning om myndighetenes anbefalinger – Rotaryaner eller ikke - er vel den viktigste dugnaden vi kan utføre dette Rotary-året.


Ottestad Rotary har et engasjement for nærmiljøet og for mennesker som trenger særlig bistand og omtanke fra medmennesker. Ottestad Rotary bidrar gjennom dugnader og prosjekter. Dette vil vi fortsette med. Klubben vil også se på mulighetene for å utvide vårt engasjement i nye prosjekter.


Gode foredrag, godt sosialt miljø og meningsfylte prosjekter kan være et godt grunnlag for ny rekrutering til klubben. Vår tradisjon med å holde mange av våre møter åpne for interesserte utenom klubben vil vi måtte innstille inntil videre.

Også Rotarys utvekslingsprogram vil ligge nede i tiden framover, det samme vil være situasjonen for RYLA-programmet.

Ottestad Rotary – som mange andre klubber – preges av en relativ høy alder på våre medlemmer. Det kan forventes at flere av våre medlemmer ikke vil være komfortable med å delta på klubbmøtene. Det må vi ha full forståelse for. Jeg vil oppfordre alle medlemmer til å holde kontakt med rotaryvennene også utenom møtene – spesielt at det holdes kontakt med de av oss som synes det er for krevende å delta på møtene slik koronasituasjonen er i øyeblikket.


Verdenspresidentens motto for Rotary-året 2021-22 

 

 

.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Torsdag kl. 19.00, Bryggerhuset, Kjonerudtunet, Kjonerudveien 11, Ottestad
Adresse: Kjonerudveien 11
Postnummer: 2312
Sted: Ottestad
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...